"במעגלי השינוי" - צמד סדנאות על המחזור החודשי

שני מפגשים שיעסקו במחזוריות החודשית בנשים ובפוטנציאל שהיא טומנת בחובה. נתבונן בנושא דרך הפיזיולוגיה ה"מודרנית" (שינויים הורמונאליים והשפעותיהם הנרחבות) וכן דרך דיון בחמשת האלמנטים. נבחן את האפשרויות להתנהלות מאזנת, בכללה אורח-חיים ותזונה, ונעסוק באימון המתאים לזמן הביוץ, לזמן הוסת, ולמה שביניהם.

למי זה מתאים?

מתאים לכל מי שרוצה ללמוד להתנהל בתואם עם ההשתנות לאורך המחזור ולהכיר אותה כ"מערכת ניווט פנימית", להתחבר לתועלות שהמקצב הטבעי נושא. 

הסדנה תיתן כלים גם למי שחווה קשיים סביב המחזור, כגון PMS, דימומים חריגים, כאבי ראש/בטן, וכדומה.