גיל התבונה - סדנה על גיל המעבר

מפגש שיעסוק בתקופת גיל המעבר ובזמן שאחרי הפסקת הוסת. נתבונן בשלב חיוני זה כמאפשר פריון מסוג שונה. נבחן את השינויים החלים בתקופה זו (בראי הפיזיולוגיה ה"מודרנית" וחמשת האלמנטים) ואת הצרכים העולים במהלכה. נציע אפשרויות להתנהלות תומכת, תרגול מותאם, ואיזון תסמינים נפוצים.