Nrrta Sadhana - "הריקוד של שיווא"

בוידאו הבא רואים אותנו, המורים מקהילת השאדו-יוגה הבין-לאומית, מבצעים חלקים מתוך "הריקוד של שיווא". ההסבר ברקע במילותיה ובקולה של אמה בלנבס, המורה המייסדת בשיטה.